Khách sạn Long Hải - Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh