Minibar khách sạn BCH40BG | Khóa thẻ từ khách sạn | Khóa khách sạn -CTy ĐẦU TƯ và PHÁ

Minibar khách sạn BCH40BG

Danh mục: Tủ lạnh cho khách sạn - Minibar HOMESUN

Mã sản phẩm: BCH40BG

Giá sản phẩm: Liên hệ